Budovy

Město má spoutu budov, které můžete postavit a vylepšovat.

Ze začátku se zajímejte hlavně o produkční budovy - les, kamenolom, pole, vinice, studna a také důležitý je sklad aby jste měli produkci kde uskladnit.

Později se hodí také železný důl, díky němuž můžete vyrábět a vylešovat vojsko.

Hlavní budova Senát dává přehled ekonomiky města a informaci o spokojenosti a počtu obyvatel. Zlepšením Senátu máte také více místa pro obyvatele.

Podrboné informace o produkci jednotlivých surovin lze najít přímo v daných budovách